امروز : پنج شنبه ۲۹ شهريور ماه ۱۳۹۷
درخواست عضویت ویژه نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه
کارنامه چهار ساله دولت روحانی در صنعت بیمه از زبان همتی
يکشنبه ۲۴ ارديبهشت ماه ۱۳۹۶
پورتال اطلاع رسانی بیمه و بازار
همتی از رشد ۱۱۱ درصدی حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در دولت یازدهم خبر داد و گفت: مقدار حق‌بیمه تولیدی شركت‌های بیمه مستقیم در سال ۱۳۹۵، به حدود۲.۲۷۷ هزارمیلیارد ریال رسیده است كه در مقایسه با سال گذشته، نزدیك ۵.۲۲ درصد رشد نشان می‌دهد. میزان حق بیمه تولیدی در طی فعالیت دولت یازدهم ۲.۱۴۶ هزارمیلیارد افزایش (حدود ۱۱۱ درصد) داشته است
به گزارش ریسک نیوز از اداره كل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مركزی،  همتی از رشد ۱۱۱ درصدی حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در دولت یازدهم خبر داد و گفت: مقدار حق‌بیمه تولیدی شركت‌های بیمه مستقیم در سال ۱۳۹۵، به حدود۲.۲۷۷ هزارمیلیارد ریال رسیده است كه در مقایسه با سال گذشته، نزدیك ۵.۲۲ درصد رشد نشان می‌دهد. میزان حق بیمه تولیدی در طی فعالیت دولت یازدهم ۲.۱۴۶ هزارمیلیارد افزایش (حدود ۱۱۱ درصد) داشته است.
وی در خصوص رشد ضریب نفوذ بیمه در كشور نیز گفت: پیش بینی می‌شود كه این ضریب در سال ۱۳۹۵ به حدود ۲.۲ درصد برسد و این شاخص طی دوره فعالیت دولت یازدهم ۵.۰ واحد بهبود یافته است.
رئیس كل بیمه مركزی، رشد حق‌بیمه سرانه در دولت یازدهم را حدود ۱۰۵ درصد اعلام كرد و گفت: در سال ۱۳۹۵ حق‌بیمه سرانه بیمه‌های بازرگانی بر اساس برآورد آمار جمعیت توسط مركز آمار ایران، معادل ۳.۵ میلیون ریال بوده است كه حدود ۱۹.۹ درصد درمقایسه ‌با سال قبل افزایش داشته است. این شاخص در دوره چهارساله فعالیت دولت یازدهم حدود ۱۰۵ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: میزان انحصار در بازار بیمه (برمبنای فرمول هرفیندال-هیرشمن) در سال ۱۳۹۵، به عدد ۱۷۳۳ رسید   كه نسبت به سال ۹۱ (چهارسال گذشته) ۵۹۱ واحد كمتر شده و۲۵.۴ درصد این شاخص بهبود یافته است.
                دكتر همتی، با اشاره به رشد ۸ درصدی سهم بخش غیردولتی در دولت یازدهم گفت: هدف بیمه مركزی ارتقای سهم بخش غیردولتی از كل حق‌بیمه‌های تولیدی بازار بیمه كشور است و بر همین اساس در سال ۱۳۹۵، شركت بیمه ایران در نقش تنها شركت بیمه دولتی به همراه ۲۹ شركت بیمه غیردولتی (به غیر از ۲ شركت بیمه اتكائی) در بازار بیمه كشور فعالیت كردند. در پایان سال ۱۳۹۱ سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی بازار بیمه كشور۵۴.۶ درصد بوده كه در سال ۱۳۹۵ به ۶۲.۶ درصد رسیده كه بیانگر رشد نقش بخش غیر دولتی در صنعت بیمه كشور است.
وی از برنامه های بیمه مركزی برای افزایش سهم حق بیمه زندگی خبر داد و گفت: نسبت سهم حق ‌بیمه زندگی از كل پرتفوی صنعت ‌بیمه در بازار بیمه كشور در سال ۱۳۹۱ به ۷.۸ درصد رسیده بود كه این نسبت طی سال چهارم فعالیت دولت یازدهم، به ۱۳.۴ درصد رسیده و۵.۶ واحد درصد افزایش یافت.
دكتر همتی با اشاره به افزایش میزان نظارت بیمه مركزی بر نحوه پرداخت خسارت بیمه گذاران در راستای حمایت از حقوق آنها گفت: خسارت پرداختی صنعت بیمه كه به نوعی نشان‌دهنده میزان ارائه خدمات شركت‌های بیمه به بیمه‌گذاران است، تا پایان سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۸۰.۲ هزارمیلیارد ریال رسید كه نسبت به پایان سال ۱۳۹۱، ۲.۳ برابر شده است.
رئیس كل بیمه مركزی، افزایش توان ثروت‌آفرینی كشور، تامین مالی پایدار دولت، تقویت انضباط و سلامت و شفافیت مالی-‌اداری، مشاركت فعال و مؤثر در سیاست‌گذاری، ایجاد و یكپارچه سازی سامانه‌های اطلاعات مدیریت و عملیاتی، توسعه هدفمند سرمایه‌های سازمانی و انسانی، توسعه و تنوع‌بخشی به پورتفوی بازار بیمه كشور و تخصصی‌كردن شركت‌های بیمه را از سیاست‌های و برنامه‌های راهبردی اتخاذ شده باتوجه‌ به اهداف اقتصادی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.
وی از افزایش تعداد شركت‌های بیمه در دولت یازدهم خبر داد و گفت: طی این دوره، پروانه فعالیت ۵ شركت بیمه( سرمد و تعاون، تجارت نو، حكمت صبا و زندگی خاورمیانه صادر شده است. همچنین در راستای گسترش هدایت‌ شده فعالان بازار بیمه، در دوره ۴ ساله ۹۲ الی ۹۵، همراه با افزایش تعداد شعب شركت‌های بیمه و رسیدن آن به ۱۰۷۹ شعبه در سراسر كشور(۲۱۸ شعبه طی دوره ۴ ساله اضافه شده است)، حدود ۴۴۰۰۰ نماینده بیمه فعال (كه ۱۰۶۰۴ نماینده طی دوره چهارساله اضافه شده اند)كه از این تعداد نزدیك ۱۰۶۰۰ مورد، نمایندگان تخصصی فروش بیمه عمر هستند از اقدامات بیمه مركزی در راستای گسترش شبكه فروش است.
 رئیس كل بیمه مركزی در ادامه افزود: ۲۳۵ كارگزار بیمه اعم از حقیقی و حقوقی، ۳۹ ارزیاب خسارت طی دولت یازدهم نیز مجوز فعالیت گرفتند و به شبكه فروش صنعت بیمه اضافه شدند.
وی همچنین از بررسی و اعطای مجوز به طرح‌ها و پوشش‌های بیمه‌ای از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۵ برای۱۹۷ طرح و پوشش بیمه‌ای (كه حدود ۱۷۵مورد مربوط به بیمه‌های عمر و درمان بوده است.)، تقویت ابزار‌ها و رویكردهای نظارتی بیمه مركزی و كنترل جدی توانگری مالی و ذخیره‌ گیری‌ها، تدوین ضوابط جدید مربوط به نحوه انجام بیمه‌های اتكایی، تصویب آیین‌نامه ۹۰ توسط شورای عالی بیمه، ارائه پوشش‌های بیمه‌ای برای صنایع مهم داخلی در دولت یازدهم خبر داد و گفت: در راستای جلب حضور اشخاص خارجی در بازار بیمه كشور و ارتقا همكاری با شركت های بیمه‌ای خارجی در طی دوره چهارساله دولت یازدهم، پروانه‌‌های فعالیت ۳ دفتر ارتباطی از سوی بیمه مركزی صادر گردید.
رئیس كل بیمه مركزی یكی از اقدامات مهم سال های دولت تدبیر و امید در بیمه مركزی را توسعه سامانه نظارت و هدایت الكترونیك صنعت بیمه (سنهاب) و تلاش برای بهره‌برداری كامل از آن (انجام غالب فعالیت‌های توسعه‌ای، نظارتی و اتكائی بیمه مركزی بر بستر سنهاب)، در راستای مكانیزه نمودن امور داخلی و در سطح صنعت بیمه دانست و گفت: این سامانه از قابلیتهای خوبی برخوردار است كه در ابتدا برای كنترل عملیات بیمه اجباری شكل گرفت كه به تدریج برای نظارت آنلاین بر عملكرد شركت های بیمه و شبكه فروش صنعت بیمه قرارداد طرح توسعه سنهاب بخش نظارت منعقد شد و بیمه مركزی در كنار انجام امور نظارتی، سامانه‌های نظارتی متعددی را در هر مدیریت طراحی و راه اندازی كرد.
همتی توسعه سامانه سنهاب را یكی از تحولات بزرگ در صنعت بیمه در دولت تدبیر و امید دانست و افزود: كه امیدواریم با تكمیل بخش های باقیمانده، تقویت، تكمیل سامانه سنهاب یك سیستم كامل و به روز در زمینه كنترل و هدایت صنعت بیمه داشته باشیم.
وی در خصوص روش كار این سامانه گفت: روش این بود كه الزامات آیین نامه‌ها بررسی، احصا و به شاخص نظارتی عمومی و تخصصی در بستر سنهاب تبدیل شود، به نحوی كه اطلاعات استخراج شده از سرورهای شركتهای بیمه ضمن انطباق با شاخصهای نظارتی غربال می‌شود و مغایرات آنها استخراج و به صورت خودكار به شركت بیمه منعكس می‌شود.
وی با ابراز خوشنودی از عملكرد این سامانه، گفت: خوشبختانه موفقیت های خوبی در این زمینه كسب كردیم و در حال حاضر نظارت بر نمایندگان، كارگزاران و محاسبه توانگری شركت های بیمه از طریق این سامانه انجام می‌شود و مردم می‌توانند از طریق سامانه رسیدگی به شكایات با بیمه مركزی ارتباط داشته باشند.
رئیس كل بیمه مركزی با اشاره به تحقق برنامه دوم توسعه دولت الكترونیك و هوشمندسازی اداری در بیمه مركزی گفت: بیمه مركزی پروژه هایی را در سه حوزه زیرساختی مركز داده، شبكه اختصاصی صنعت بیمه و سامانه نظارت و هدایت الكترونیكی بیمه آغاز نمود. از آنجا كه بسیاری از اقدام های آغاز شده، هم اكنون به بهره برداری رسیده است، لذا بسیاری از اهداف مد نظر در برنامه دوم توسعه دولت الكترونیك و هوشمند سازی اداری در این سازمان محقق شده است.
دكتر همتی پیگیری تصویب لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی را از دستاوردهای دولت یازدهم دانست وگفت: حادثه خیز بودن ایران، همواره مشكلات زیادی را بوجود آورده كه اقدامات جدی را می‌طلبد چرا كه این حوادث بار مالی زیادی برای كشور به دنبال دارد و بیمه مركزی در راستای نقش حمایتی خود، لایحه‌ای تحت عنوان صندوق بیمه حوادث طبیعی را به مجلس پیشنهاد كرد كه انقلابی در بیمه حوادث طبیعی ایجاد می‌كند.
وی افزود: تلاش برای ارتقاء سهم بیمه در جبران خسارت‌های بلایای طبیعی و تلاش برای ارتقاء سهم بیمه در جبران خسارت‌های وارده به سرمایه های ملی از طریق تدوین، پیگیری و به نتیجه رساندن ایجاد صندوق بیمه حوادث طبیعی با تصویب قانون مربوط در مجلس شورای اسلامی یكی از برنامه های مهم بیمه مركزی در راستای حمایت و كاهش دغدغه های مردم است.
وی در خصوص آخرین وضعیت این لایحه گفت: این لایحه در مجلس تصویب و اما به دلیل ایرادات وارده توسط شورای نگهبان هم اكنون در حال بررسی مشترك توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای رفع ۵ ایراد وارده به لایحه بیمه همگانی حوادث طبیعی می‌باشد كه موارد به بیمه مركزی منعكس و پاسخهای لازم جهت رفع ایرادات مذكور تهیه شده و مجددا به مجلس ارسال شد.
دكتر همتی در خصوص جزییات این طرح گفت: در این مصوبه بیمه‎گر «بیمه پایه»، صندوق است و كلیه شركت‎های بیمه تحت نظارت بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران می‎توانند اقدام به فروش بیمه‎نامه تكمیلی حوادث طبیعی ساختمان نمایند.
رئیس كل بیمه مركزی، با اشاره به افزایش تعامل بیمه مركزی با دو نهاد نیروی انتظامی و وزارت بهداشت در خصوص واریزی شركت‌های بیمه در راستای تحقق احكام قوانین بودجه سنواتی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در دوره چهار ساله ۹۲ الی ۹۵ گفت: در این دوره مبلغ ۲۱۹۷ میلیارد ریال كل واریزی صنعت بیمه به حساب نیروی انتظامی بوده است. همچنین در این دوره مبلغ ۶۰۷۹ میلیارد ریال نیز به وزارت بهداشت پرداخت شده است.
دكتر همتی با تاكید بر اهمیت اجرای دقیق سیاست های راهبردی ابلاغی در صنعت بیمه، مهمترین برنامه‌های سال ۱۳۹۶ بیمه مركزی را رونق تولید و اشتغال اعلام كرد و گفت: امیدوارم در سال جدید بتوانیم با اجرای تدریجی استاندارد بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در صنعت بیمه در تحقق ارتقای شفافیت مالی موسسات بیمه گام های اساسی برداشته شود.
رئیس كل بیمه مركزی همچنین در خصوص اقدامات انجام گرفته در صنعت بیمه كه با استانداردهای گزارشگری بین المللی همسویی دارد، گفت: تدوین، اجرا و نظارت سیستم توانگری شركتهای بیمه، تكمیل و اصلاح تدریجی آن، الزام كفایت ذخایر بیمه‌ای مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث كه اعمال تدریجی آن از حسابهای سال ۹۴ شركتهای بیمه شروع شده است را ازجمله این اقدامات است و باتوجه به الزام قانونی شركتهای بیمه به تهیه صورتهای مالی خود طبق نمونه مصوب شورای عالی بیمه، مقدمات لازم جهت تهیه صورتهای مالی منطبق با استانداردهای بین المللی انجام گرفته است و تاكید بر تفكیك حسابهای بیمه های زندگی و غیر زندگی و افشاء آن در صورت های مالی شركتهای بیمه كه در حال تكمیل است از دیگر اقدامات صنعت بیمه در این زمینه است.
وی ابراز امیدواری كرد، با هماهنگی و همسویی بین سازمان حسابرسی، سازمان بورس، سازمان مالیاتی و بیمه مركزی و شركتهای بیمه بتوانیم هرچه سریعتر مقررات ۴IFRS- را اجرایی و صورتهای مالی شركتهای بیمه و بیمه اتكایی را برمبنای آن ارائه دهیم.
دكتر عبدالناصر همتی از اقدام جدی بیمه مركزی در راستای فرهنگسازی بیمه در میان دانش آموزان طی دولت یازدهم خبر داد و با اشاره به اهمیت شناخت اصول اولیه فراگیری مفاهیم بیمه‌ای و آشنایی با قابلیت‌ها و ظرفیت های صنعت بیمه از پایه دبستان گفت: اگر آموزش بیمه را از مقاطع ابتدایی آغاز كنیم در آینده شاهد افزایش ضریب نفوذ بیمه و در نهایت رفاه اجتماعی پایدار خواهیم بود.
رئیس كل بیمه مركزی افزود: در چند دهه اخیر نظام آموزشی كشور كمتر به مفاهیم بیمه و صنعت بیمه پرداخته است اما خوشبختانه در سال جاری، مطالب بیمه‌ای در مقاطع مختلف و رشته های گوناگون تحصیلی در مدارس و هنرستان های سراسر كشور، تدریس خواهد شد.
دكتر همتی با ابراز خرسندی از گنجاندن مطالب بیمه‌ای در كتب درسی گفت: بی تردید درج مطالب بیمه‌ای در كتب درسی نه تنها نسل نوجوان و جوان، بلكه معلمان و خانواده‌ها را نیز با مفاهیم بیمه‌ای آشنا می‌كند و قطعا با تداوم این امر، فرهنگ بیمه در جامعه به شكل معنا داری افزایش می‌یابد.
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی : تهران، انتهای گاندی جنوبی،
بلوار بهاران،ساختمان بانک سپه، واحد 2
تلفن پشتیبانی : 88194620-021
پست الکترونیک : info@iraninsurers.com
شبکه های اجتماعی
پورتال اطلاع رسانی بیمه و بازار
پورتال اطلاع رسانی بیمه و بازار
پورتال اطلاع رسانی بیمه و بازار
پورتال اطلاع رسانی بیمه و بازار
پورتال اطلاع رسانی بیمه و بازار
پورتال اطلاع رسانی بیمه و بازار
" پایگاه اطلاع رسانی ایران اینشوررز" پایگاهی مستقل و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد که استفاده از خدمات آن رایگان بوده و مسئوليت تعیین صحت اطلاعات بر عهده بازدیدکننده می باشد. © تمامی حقوق برای شرکت توسعه تجارت الکترونیک مهرکام بین الملل محفوظ است و کپی برداری از مطالب بدون کسب اجازه ممنوع می باشد.
عضو هستید؟
لطفاً نام کاربری و رمز عبور را به صورت صحيح وارد نمائيد
رمز عبور را فراموش کرده ام
پشتیبانی آنلاین
به ایران اینشوررز
اولین پورتال جامع ارتباط تجاری بازار ، نمایندگان و کارگزاران بیمه کشور خوش آمدید.
لطفا برای حضور در پورتال، پروفایل خود را تکمیل فرمایید.
تکمیل پروفایل و حضور در این پورتال برای نمایندگان و کارگزاران بیمه رایگان است.

 
تکمیل پروفایل خروج از حساب
 
iraninsurers.comiraninsurers.com - هقشدهدسعقثقس.زخئ - صصص.هقشدهدسعقثقس.زخئ